deconsult image

بیانیه مأموریت:

 • ارائه محصولات کیفی و نوآورانه در جهت کسب رضایت مشتری


ارزش‌های بنیادین:

 • مشتری مداری
 • توجه به کیفیت محصولات تولیدی
 • خلاقیت و نوآوری
 • رعایت شاخصهای زیست محیطی
 • صداقت و شفافیت در امور
 • ارتقاء مستمر اخلاق حرفه ای


ارکان استراتژی توسعه:

 • افزایش تولید تا رسیدن به ظرفیت اسمی
 • تمایز و نوآوری در محصولات
 • تولید صادرات محور


بیانیه چشم‌انداز:

 • دست یابی به حداکثر ظرفیت تولید جهت حضور تاثیرگذار در بازارهای داخلی و بین المللی و تبدیل شدن به تولید کننده برتر در منطقه خاورمیانه