مدیران

اعضای هیئت مدیره

team member

مهزراد پورکریم

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

team member

کمیل ضرابی گل خطمی

رئیس هیئت مدیره

team member

سعید موذنی

عضو هیئت مدیرهمدیران ارشد

team member
حسن چراغی

سرپرست مدیریت کارخانه

team member
مسعود بابایی

مدیر فنی و مهندسی

team member
جمشید ثقفی

مدیر حراست

team member
عظیم هوشیار

مدیرمالی

team member
عباسعلی یگانه پور

سرپرست مدیریت IT

team member
رضا قمری لنگرودی

سرپرست مدیریت فروش

team member
مهرداد جاودانزاده

مدیرامور حقوقی

team member
ارسلان شاهسیاه

مدیر کنترل کیفیت و بازرگانی

team member
علی کنگری

سرپرست مدیریت تولید- تهیه لعاب و رنگ

team member
بهبود حیدری

مدیر آزمایشگاه

team member
سیده مهدیه نوقبایی

سرپرست مدیریت حسابداری فروش