مدیران

اعضای هیئت مدیره

team member

دکتر اصغر آهنی ها

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

team member

کمیل ضرابی گل خطمی

رئیس هیئت مدیره

team member

سعید موذنی

عضو هیئت مدیره

team member

رحمان نوری

عضو هیئت مدیره

team member

علی مطلبی نژاد

عضو هیئت مدیرهمدیران ارشد

team member
حسن چراغی

مدیر کارخانه و مدیر تولید پرسلان

team member
جمشید ثقفی

مدیر حراست و مشاور مدیر عامل

team member
علیرضا تقوی

مدیر بازرگانی

team member
مسعود بابایی

مدیر فنی و مهندسی

team member
مهرداد احدپور

مدیرمالی

team member
عباسعلی یگانه پور

سرپرست مدیریت IT

team member
رضا قمری لنگرودی

سرپرست مدیریت فروش

team member
ارسلان شاهسیاه

مدیر کنترل کیفیت

team member
مسعود تعالی

سرپرست امور اداری و منابع انسانی

team member
مهرداد جاودانزاده

مدیرامور حقوقی

team member
ابراهیم هاشم پور

مدیر تضمین کیفیت

team member
علی کنگری

سرپرست مدیریت تولید- تهیه لعاب و رنگ

team member
بهبود حیدری

مدیر آزمایشگاه

team member
سیده مهدیه نوقبایی

سرپرست مدیریت حسابداری فروش