مدیران

اعضای هیئت مدیره

team member

دکتر اصغر آهنی ها

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

team member

سعید موذنی

عضو هیئت مدیره

team member

دکتر سید مازیار علوی

عضو هیئت مدیره

team member

رحمان نوری

عضو هیئت مدیرهمدیران ارشد

team member
حسن چراغی

معاونت اجرایی و مدیرکارخانه

team member
هوشنگ افشار

مدیر حراست

team member
مسعود بابایی

مدیر فنی و مهندسی

team member
مهرداد احدپور

مدیرمالی

team member
عباسعلی یگانه پور

سرپرست مدیریت IT

team member
رضا قمری لنگرودی

مدیر فروش

team member
ارسلان شاهسیاه

مدیر کنترل کیفیت

team member
مسعود تعالی

سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی

team member
مهرداد جاودانزاده

مدیرامور حقوقی

team member
بهبود حیدری

مدیر آزمایشگاه

team member
حسین لطفی

سرپرست مدیریت تحقیق توسعه

team member
عارف قاسمی

سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی