حضورفعال شرکت آپاداناسرام بعدازسال ها دربیست وهشتمین نمایشگاه کاشی،سرامیک ومصالح ساختمانی تهرانportfolio image
portfolio image
جمعه 22 دی 1402

حضورفعال شرکت آپاداناسرام بعدازسال ها دربیست وهشتمین نمایشگاه کاشی،سرامیک ومصالح ساختمانی تهران
 
بیست وهشتمین نمایشگاه کاشی،سرامیک ومصالح ساختمانی تهران صبح روزجمعه ۲۲دی ماه درمحل نمایشگاه بین اللملی تهران افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آپادانا سرام،این شرکت باتنوع محصولات تولیدی حضوری فعال دراین نمایشگاه دارد.
غرفه شرکت آپاداناسرام بامساحت ۴۷۰مترمربع مورداستقبال بی سابقه تجار،بازرگان داخلی وخارجی ومهمترازهمه خانواده ها قرارگرفته است.
در روزنخست نمایشگاه بازرگانانی ازکشورهای حوزه آسیای میانه با دکترآهنی ها مدیرعامل شرکت آپاداناسرام مذاکرات مفید وسودمندی داشتند.
این نمایشگاه تا۲۵دی ماه به کارخود ادامه می دهد.