آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آپاداناسرام(سهامی عام)portfolio image
یکشنبه 26 تیر 1401

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و نمایندگان آنها دعوت مینماید تادر جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29 در محل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا واقع در تهران ، خیابان پاسداران ، خیابان حجت سوری ، پلاک 5 تشکیل میگردد حضور بهم رسانیم