بازدید ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قزوین از کارخانه آپاداناسرامportfolio image
portfolio image
portfolio image
portfolio image
یکشنبه 22 خرداد 1401

 روز یک شنبه 22 خردادماه جناب آقای دکتر افضلی به اتفاق هیات همراه از خطوط تولیدی و قسمت های مختلف شرکت بازدید نمودند. پس از پایان بازدید آقای مهندس پورکریم مدیریت محترم عامل شرکت آپاداناسرام ضمن ارائه گزارش فعالیت هاو موفقیت های شرکت ابراز داشتند که تلاش تیم آپاداناسرام توسعه و ارتقاء سطح تولید و سود آوری شرکت می باشد که این امر مستلزم حمایت سازمان های ذیربط است . در ادامه جناب آقای دکتر افضلی عنوان نمودند با توجه به اینکه شرکت بزرگ آپاداناسرام در استان جایگاه ویژه ای دارد و همواره جزء اولین شرکت های تولیدی استان است که مورد توجه قرارمی گیرد اعلام نمودند با عنایت به روند روبه رشد این شرکت تلاش مسئولین محترم استان بویژه مجموعه صمت حل مشکلات و رفع موانع تولیدی بنگاه های اقتصادی ، من جمله شرکت آپاداناسرام می باشد . درپایان ایشان از تلاش ها و موفقیت های حاصل شده در این شرکت تقدیر و تشکر نمودند .