بازدید جناب آقای دکتر اسکندری مدیریت محترم عامل صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت آپاداناسرام

سه شنبه 17 خرداد 1401


portfolio image
portfolio image
portfolio image
portfolio image
portfolio image
portfolio image

جناب آقای دکتر اسکندری مدیریت محترم عامل صندوق بازنشستگی کشوری به اتفاق آقایان دکتر تاجیک مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا ، دکتر شهریاری معاونت محترم اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری و هیات همراه امروز سه شنبه مورخه 1401/03/17 ازکارخانه آپاداناسرام بازدید بعمل آوردند . درابتدا جناب آقای مهندس پورکریم مدیر عامل شرکت آپاداناسرام ضمن ارائه گزارش عملکرد سال 1400 از افزایش 21 درصدی تولید و 52 درصدی فروش نسبت به بودجه و همچنین اجرای پروژه های بنیادی همچون راه اندازی پرس 2 ،  اورهال پرس 3 ، اسپری 3 و سورت 16 خبرداد . وی اذعان کرد با عنایت به تحصیل سود عملیاتی در سال1400 ، در بودجه سال جاری برای اولین بار در سال 1401 شاهد دستیابی به سود خالص در کل دوران فعالیت شرکت آپاداناسرام خواهیم بود که تحقق این امر نوید بخش آینده ای روشن برای شرکت خواهد بود .در ادامه پس از بازدید از قسمت های مختلف کارخانه و خطوط تولید و اقامه نماز جماعت جناب آقای دکتر اسکندری مدیریت محترم عامل صندوق بازنشستگی کشوری ابراز داشتند که اینجانب پس از حضور در محل شرکت آپاداناسرام و بازدید مستقیم به روند احیاء شرکت آپاداناسرام امیدوارتر شدم و آرزومندم همین روند رو به رشد که متمرکز بر تولید همراه با شفافیت می باشد ادامه پیدا کند .

جناب آقای دکتر اسکندری ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده  عنوان نمودند راه اندازی و در مدار قراردادن خطوط تولیدی که سال ها متوقف بوده و در دوره مدیریت جدید اتفاق افتاده است نوید بخش آینده ای روشن برای شرکت آپاداناسرام می باشد و صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت آپاداناسرام حمایت خواهد کرد و در همین راستا از مسئولین محترم استان و شهرستان و همچنین مدیران و کارگران عزیز شرکت انتظار مساعدت و همکاری و همراهی در جهت پیشبرد اهداف شرکت را دارم .

جناب آقای دکتر تاجیک مدیر عامل محترم شرک آتیه صبا نیز ضمن تائید موفقیتهای حاصل شده در حوزه تولید افزود رویه های فروش در جهت شفاف سازی امور شرکت اصلاح گردیده است و تداوم خواهد یافت .