ثبت رکورد تولید بیش از یک میلیون و۱۲۱هزار مترمربع سرامیک در شرکت آپاداناسرامportfolio image
یکشنبه 21 خرداد 1402

شرکت آپاداناسرام موفق شد طی دوماهه اول سال جاری به رکورد تولید یک میلیون و۱۲۱هزار و ۷۶۱مترمربع انواع سرامیک دست یابد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از روابط عمومی شرکت آپاداناسرام، درمدت یادشده ۶۲۵هزارو ۸۱۴مترمربع محصول پرسلان و ۴۹۵هزارو ۹۴۷مترمربع محصول دیواری، دراین شرکت باتلاش پرسنل تولید شده است.

این میزان تولید نسبت به مدت مشابه درسال گذشته ۲۶درصد رشد داشته است.

براساس این گزارش، یکی از اتفاقات مثبت درمدت مذکور بهبود کیفیت محصولات تولیدی درجه یک این شرکت بوده است که نسبت به مدت مشابه درسال گذشته ۶درصد رشد داشته است.

همچنین طی دوماهه اول سال جاری، این شرکت به میزان ۸۴۰هزار و ۶۶۷مترمربع فروش محصول داشته است که نسبت به مدت مشابه درسال گذشته ۱۳درصد رشد را شاهد بوده است.