برگزاری اولین جشنواره فرهنگی ، ورزشی حوزه شهید رجایی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج به میزبانی شرکت آپاداناسرام
برگزاری مسابقات ورزشی با حضور هشت تیم از شرکت های تابعه شهرستان بوئین زهرا به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج به میزبانی شرکت آپاداناسرام
1400/09/01

افتتاح خط شماره دو پرس سالن پرسلان
1400/08/05