سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)
1399/03/13

عید سعید فطر مبارک
1399/03/03

لیالی قدر
1399/02/23
در سالن اجلاس شرکت آپاداناسرام برگزار گردید
اولین نسشت صمیمی مدیرعامل شرکت آپادانا سرام با پرسنل کارخانه
1399/02/20